Agroforestry Network is a platform for international agroforestry practise, based in Sweden and initiated by Vi Agroforestry to promote the use of agroforestry in developing countries.

Our latest news

Sweden should take a leadership role for biodiversity

In a recent opinion piece in Swedish environment news outlet "Aktuell Hållbarhet", several Agroforestry Network affiliates write how more and more countries risk having eco-systems collapsing and causing severe lack of food and clean water. This is a threat that needs to be taken as seriously as the climate crisis.

Webinarium – Diskussion om drivkrafter, företagande och kunskapsöverföring mellan skalor

Det finns ett ständigt ökat intresse för agroforestry i många europeiska länder, så också i Sverige. Agroforestry har många potentiella positiva effekter på ekosystem, miljö och klimat. Det är dock svårt att ändra våra lantbrukssystem då det i dagsläget kräver vilja från såväl producenter och konsumenter som politiker.Agroforestry Sverige vill

Join the discussion on LinkedIn and Twitter: