Back to newsfeed

Welcome to the official launch of the report “Achieving the Global Goals through agroforestry”

Published on September 10, 2018 | Author: Linda Andersson
Tagged with:
Share this post

Join the discussion on LinkedIn and Twitter:

Agroforestry Network and Fores warmly welcome all to the official report launch on 1 Oct at 15-16:30. To feed a growing population, combat climate change, and preserve biodiversity, there is a need to develop sustainable agriculture systems. Agroforestry is a pathway towards this. But why is it not used more? Why is it not more visible in strategies and budgets?

This event will be held in Swedish.

 

Så bidrar agroforestry till globala målen. Seminarium och rapportsläpp

Klimatförändringarna gör det svårare att odla mat. Trycket ökar på världens skogar och odlingsmarker. Den biologiska mångfalden hotas. Allt fler människor riskerar en otrygg livsmedelsförsörjning och fattigdom. Men det finns vägar framåt. En av dem är agroforestry – ett odlingssystem som kombinerar odling av grödor och träd, ibland i kombination med djurhållning – och som bidrar till flera av FN:s globala mål samtidigt. Så om agroforestry är bevisat effektivt – varför används det inte mer? Varför har det inte en mer framträdande plats i policydokument? Och hur kan satsningarna öka i det svenska biståndet från dagens till synes låga nivåer?

Agroforestry Network och Fores önskar alla varmt välkomna till den officiella lanseringen av den nya rapporten Achieving the Global Goals through agroforestry.
Datum: Måndag 1 oktober
Tid: Kl. 15–16.30. Fika från kl. 14.30
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Anmäl dig här

 

Om lanseringen
Agroforestry Network, med partners från såväl akademi, civilsamhälle som privat sektor, har gjort en gedigen genomgång av befintlig forskning, med fokus på bevisade miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av agroforestry. Rapporten, som presenteras och diskuteras på ett eftermiddagsseminarium hos Fores, visar bland annat hur agroforestry bidrar till primärt fyra av FN:s globala mål; Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 2: Ingen hunger, Mål 13: Bekämpa klimatförändringen, samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Bakom rapporten står partners i Agroforestry Network: Agroforestry Sverige, Focali, NIRAS, SIANI, SLU Global, SwedBio vid Stockholm Resilience Centre och Vi-skogen.

Varmt välkommen!

På scen
Anders Malmer, Professor SLU
Anders Wijkman, Ordförande Club of Rome samt Ordförande Climate-KIC
Line Gordon, Chef för Stockholm Resilience Centre
Linda Andersson, Ämnesansvarig Hållbart jordbruk & Agroforestry, Vi-skogen
Maria van Berlekom, Chef på Enheten för globala miljösamarbeten, Sida
Mia Crawford, Samordnare Agenda 2030, UD

Moderator: Mattias Goldmann, Vd Tankesmedjan Fores

Arrangörer: Agroforestry Network & Tankesmedjan Fores

För mer information, vänligen kontakta:
Linda Andersson, 08 – 120 371 30, linda.andersson@viskogen.se