Back to newsfeed

Webinarium – Diskussion om drivkrafter, företagande och kunskapsöverföring mellan skalor

Published on November 12, 2020 | Author: Agroforestry Network
Share this post

Join the discussion on LinkedIn and Twitter:

Det finns ett ständigt ökat intresse för agroforestry i många europeiska länder, så också i Sverige. Agroforestry har många potentiella positiva effekter på ekosystem, miljö och klimat. Det är dock svårt att ändra våra lantbrukssystem då det i dagsläget kräver vilja från såväl producenter och konsumenter som politiker.

Agroforestry Sverige vill med detta seminarium belysa mångfalden i svenska agroforestrysystem och inspirera med goda exempel och spännande växtkombinationer. Med utgångspunkt i dagens intressanta föreläsningar och gemensamma diskussioner hoppas vi kunna identifiera möjligheter och hinder för lantbruksföretag som vill ägna sig åt agroforestry, samt hur vi kan hitta lösningar för att få agroforestry att bli en större del av svensk matproduktion.

Medverkande:

Philipp Weiss
En av våra kunnigaste personer inom skogsträdgårdsodling som är en kraftigt växande odlingsrörelse i hela Norden. Philipp är en av författarna till “Skogsträdgården: odla ätbart överallt” (Årets trädgårdsbok 2018) ger en överblick av den senaste utvecklingen inom detta område och berätta vilka impulser erfarenheterna från skogsträdgårdsodling kan ge till till agroforestry i stort.

Dennis Olsson
Lantbrukare med djur på fäbod under sommaren och i skogen på gården under vintern. Ser stor potential i agroforestry, både som bevarande av gammal kunskap men också med nya lösningar på problem i dagens matsystem.

Anders Lunneryd
Ekologisk lantbrukare och ordförande i Ekologiska lantbrukarna med många tankar kring hur svenskt jordbruk kan bli mer hållbart. Har nyligen etablerat en alléodling på sin gård utanför Trollhättan.

Mauricio Sagastuy Klie
Mauricio är lärare i Agroforestry på Angereds gård, Naturbruksförvaltningen Västra Götaland. Där undervisar han om olika typer av agroforestrysystem och företagsmodeller för dessa.

Dag, tid och plats:

14 november kl. 13:00-15:30

Zoom, länk skickas till anmälda på förmiddagen den 14:e.

Anmälan:

Kan göras fram till 14:e november kl. 10.
https://forms.gle/PyXDWU9y4qXym6d78

Schema:

13:00-13:15 Introduktion
13:15-13:35 Skogsträdgårdsodling, Philipp Weiss
13:40-14:00 Fäbod och skogsbete, Dennis Olsson
14:00-14:15 Paus
14:15-14:35 Alléodling, Anders Lunneryd
14:40-15:00 Agroforestry och företagande, Mauricio Sagastuy Klie
15:00-15:30 Diskussion


Varmt välkommen, Agroforestry Sverige